תרגיל "ההגה"- הבנת הרכיבים בבעיות ופתרונות

תרגיל שמטרתו היא לשקף בצורה ויזואלית באמצעות תרשים עוגה את משקלם של רכיבים בבעיה קיימת או בפתרון מוצע.

תרגיל "גלגל ההגה" הוא תרגיל שמטרתו היא לשקף בצורה ויזואלית באמצעות תרשים עוגה את משקלם של רכיבים בבעיה קיימת או בפתרון מוצע.
להלן מדריך פשוט להפעלת התרגיל:

 

1. בחרו נושא לתרגול, כגון צרכי חינוך, תוכניות לימוד, פתרונות טכנולוגיים וכדומה.

 

2. כתבו את המונח המרכזי של הנושא במרכז מעגל גדול באמצע הלוח או סביב ציור של גלגל הגה.

 

3. התחילו לכתוב מילות מפתח הקשורות לנושא סביב המעגל הגדול

 

4. לאחר שכתבתם את כל מילות המפתח, ציינו לכל מילה את הערך היחסי שלה לנושא. השתמשו בצבעים להדגשת החלק היחסי של הערך במעגל. ניתן גם לעשות שימוש בצבעים בשביל לשקף הבדלים בין החשיבות של הערכים השונים, כך שצבע אחד יציין מילה חשובה יותר וצבע אחר יציין מילה פחות חשובה.

 

5. בסיום התרגיל, כדאי להסתכל על תרשים העוגה שהתקבל ולנסות לראות האם התרשים מפתיע אותנו ומעורר חשיבה חדשה. אם כן, עלינו להעמיק בניתוח המרכזיות של הרכיבים ולחפש דרכים חדשות להתמודד עם הצורך או להתאים את הפתרון הקיים לצרכי המשתמשים. כמו כן, הופעת ההמחשה הויזואלית עשויה לעורר מחשבות חדשות ולהוביל לרעיונות ופתרונות חדשים, שלא חשבנו עליהם קודם ואולי יכולים לסייע בפתרון הבעיה או הצורך. לכן, ניתן להתייחס לתרגיל גם ככלי מקדים לעבודה סביב חשיבה יצירתית