תרגיל 'חווית מפנה'- יצירת שיח על משמעות 'נקודת מפנה' בביה"ס ככלי להעמקת חינוך רגשי–ערכי

מטרת התרגיל לאפשר שיח עם הצוות שלכם.ן על חוויות התלמידים.ות בביה"ס ואיך הן הופכות לנקודות מפנה בחייהם. ולהתחיל יחד חשיבה באילו מקומות ורבדים אפשר לאפשר עיבוד של רגש בחיי בית הספר ככלי חינוכי.

מטרות התרגיל:

 1. יצירת חוויה רגשית וערכית למשתתפים, והדהוד שלה. 

 2. שיח עמיתים על משמעות של 'נקודת מפנה' ככלי להעמקת חינוך רגשי – ערכי.

 3. הפיכת השיח לסדירות צוותית – של שיתוף בחוויות של תלמידים/מורים בחדר המורים.

 

טרם המפגש, המשתתפים מתבקשים לקרא את תקציר הספר "מחוויות מפתח לנקודות מפנה" מאת גדי יאיר (ראה נספח). קישור כאן

 

המשימה:  לחשוב על חווית מפתח מחיי בית הספר (בעבר או בהווה) שהיוותה נקודת מפנה בחיי.

בשלב הראשון- שיתוף בחווית מפנה (15 דק'): המשתתפים יושבים במעגל.

אופציה א' (מליאה):  המנחה מזכיר/ה את תקציר הספר שהתבקשו לקרוא, ומבקש 1-2 מתנדבים לשתף בחוויה שלהם. תוך כדי שיתוף, המנחה לוכד את הדברים מרכזיים שעולים על הלוח.

בהתייחס לארבע שאלות הכתובות על הלוח (ניתן גם לבצע בזוגות):

 1. מה היה הרגע הזה ?

 2. כיצד הוא השפיע על חיי? 

 3. מה בסיטואציה יצר את זה?                                                 

 4.  What if…. – מה היה יכול לשנות את הסיטואציה?  


אופציה ב' (זוגות): המשתתפים משתפים בחוויות (10 דק לכל משתתף).


בשלב השני-הדהוד קבוצתי של החוויה וסיכום (15 דק'):

פותחים להדהוד קבוצתי קצר של החוויה (מליאה). המנחה שואל שאלות מנחות:

 • מה הרגשתם? 

 • מה עלה לכם תוך כדי התהליך? הרלוונטיות שיש לזה ליעד?

 

תוך כדי שיתוף המנחה לוכד משפטים מרכזיים על הלוח.

סיכום התרגיל ע"י המנחה, לאור מטרות הפעילות בצוות.

דגשים לסיכום:

 • המודעות לכוח ולהשפעה שיש למרכיב הרגשי על חיינו (כילדים וכמבוגרים). 

 • ניהול פרוקאטיבי של הרגעים הללו, מינוף ומקסום שלהם - הוא כלי עבודה בידי מורים. איך אנחנו יכולים לעורר עיבוד מכוון של החוויות הללו (מומלץ לכתוב את הרעיונות שעולים)

 • הדהוד שאלה, באילו מקומות ורבדים יש עיבוד של רגש בחיי בית הספר? משברים או סדירות. נקודות מפנה הן תולדה של מופעים ורגעים קטנים ביום יום שיש להם השפעה גדולה. לא תמיד אנחנו מודעים לעוצמה הרגשית שלה ברגע שהיא מתרחשת. מתוך כך החשיבות וההזדמנות לעסוק בהן.