מצפן "רואים אתכם.ן"

כמה פעמים התלבטתם בשאלה "עד כמה הצוות והתלמידים בבית הספר מרגישים שרואים אותם"? כאנשי חינוך אנו עסוקים ומשקיעים רבות בקידום היבטים רגשיים בצוות ובתלמידים, אבל לא באמת יודעים האם "זה עובד"?

כמה פעמים התלבטתם בשאלה "עד כמה הצוות והתלמידים בבית הספר מרגישים שרואים אותם"? כאנשי חינוך אנו עסוקים ומשקיעים רבות בקידום היבטים רגשיים בצוות ובתלמידים, אבל לא באמת יודעים האם "זה עובד"? האם ההשקעה הרבה באמת מביאה לשינוי. מצפן רואים אתכם.ן - נבנה בדיוק עבור הצורך הזה ומשקף תמונת מצב רגשית חברתית אותנטית ביחס לתחושות התלמידים ואנשי הצוות.