מצפן "מחוברים"

כמעט כל מנהל.ת ואיש חינוך מכיר את אתגר הכנת הנוער לקראת חיים בוגרים, להשתלבות טובה בחברה ולמיצוי עולם התעסוקה העתידי, על רקע של עולם הולך ומשתנה המחייב אותנו לפתח מיומנויות מגוונות ומורכבות שיתנו מענה לאותו עולם לא ידוע.

כמעט כל מנהל.ת ואיש חינוך מכיר את אתגר הכנת הנוער לקראת חיים בוגרים, להשתלבות טובה בחברה ולמיצוי עולם התעסוקה העתידי, על רקע של עולם הולך ומשתנה המחייב אותנו לפתח מיומנויות מגוונות ומורכבות שיתנו מענה לאותו עולם לא ידוע. מיומנויות אלו באות לידי ביטוי במגוון מרחבי חיים שכיום מרבית בתי הספר פחות פעילים בהם.

 

מצפן מחוברים מבית מפרש, הינו כלי אבחון מרכזי המאפשר לבית הספר לקבל תמונת מצב אודות מידת המחוברות הבית ספרית בכל אחד ממרחבי החיים, וכן עד המיומנויות באות לידי ביטוי בשגרת בית הספר. השאלון מיועד לצוות החינוכי ולתלמידים (בנפרד) ובעזרת התכלול מתקבלת תמונה אש על פיה יוכל מנהל/ת בית הספר לקבל החלטה אודות כיווני ההתפתחות של בית הספר.

לצפייה במודל מרחבי החיים שעל בסיסו פותח המצפן -

https://view.genial.ly/5e784dbd438fc40e05dd7b5a